Zespół Szkół w Nowym Korczynie

                

Zespół Szkół w Nowym Korczynie

ul. Partyzantów 13

28-136 Nowy Korczyn

Tel. 41 3771437

Fax. 41 3771437

Dyrektor: mgr Barbara Karnawalska
Wicedyrektor: mgr Małgorzata Stefańska